"" ГЮС ООД е лицензиран  търговец на едро на медицински изделия. ГЮС ООД има складове и търговски офиси в гр. София и гр. Русе. Доставя, монтира и сервизира медицинско оборудване, обучава персонала и поддръжа всички доставени апарати.

Дистрибутор на:

 • медицински изделия, иструменти и консумативи 
 • предпазни средства
 • медицинска апаратура, ларингоскопи, преносими монитори, инфузионни помпи и много други
 • стерилизационно и дезинфекционно оборудване за болници и производствени предприятия
 • комплексно оборудване на централни стерилизационни и промишлени предприятия за производство на медикаменти и медицински изделия
 • идейни технологични проекти за организация на централни и локални стерилизационни, миячно – дезинфекционни помещения
 • опаковъчни материали за стерилизация
 • химични и биологични, тестове и индикатори за контрол на стерилизацията
 • апарати за лазерна и фото терапия, за отказване от тютюнопушене
 • спирометри за изследване и скрининг
 • Чанти и раници за спешна помощ със сертификати от NATO

  Проучване и проектиране на инвестиционни проекти във всички фази, топография и хидрография, геоложки проучвания, генерални планове и др. Специализирани сме в областта на големите транспортни обекти, пристанища, ж.п. линии, транспортни съоръжения, брегоукрепване, свлачища, сложно фундиране, насипни равнища, диги, организация на драгажни работи, отвали и др. Лицензиранани сме за “оценка на съответствието на инвестиционни проекти”, “строителен надзор на всички видове обекти”, “технически контрол по конструктивната част” на инвестиционните проекти.

  ISO 9001:2000:


"" Контакти:

Нашите адреси:

Офис търговия – София

1618 София, Ул. Казбек, № 45
Тел. (02) 955 4335, (02) 955 9586
Факс (02) 955 9885
e-mail: office@gus-bg.com
вижте ни на картата...

Офис търговия – Русе

7000 Русе, ул. Цар Калоян № 11А
Бизнес център Етър, Офис № 3
Тел. (082) 828 378
Факс (082) 828 377
вижте ни на картата...

ISO 9001:2000

ISO 9001:2000