За нас

ГЮС ООД е българска фирма основана през 1990 г., регистрирана съгласно Търговския закон под № 3321, том 77, стр. 88, фирмено дело № 6804 / 1990 г. Софийски градски съд.
От 2006 г. ГЮС ООД е внедрила и работи по система за контрол на качеството отговаряща на изискванията на ISO 9001 – 2000.

Ние предлагаме професионална доставка на медицински изделия, продукти за грижа за пациента, защитни облекла, медицинска апаратура, стерилизационна и миячно-дезинфекционна техника.
ГЮС ООД е лицензиран търговец на едро с медицински изделия със складове и търговски офиси в гр. София и гр. Русе.
Сервизният ни отдел монтира оборудването, обучава персонала и осигурява поддръжка на всички апарати доставени от нас.