Сертификати и лицензи

ГЮС ООД притежава разрешително за търговия на едро с медицински изделия

Стр. 1
Стр. 2
Стр. 3


ISO 9001:2008 Система за управление на качествотоISO 13485:2012 Сертификация за медицински изделия

Стр. 1
Стр. 2


ISO 17100:2015 Писмени преводачески услуги