Фирмен профил

ГЮС ООД е търговец на едро с медицински изделия и има Разрешение за търговия на едро с медицински изделия: IV-P-T / МИ / 037 от 05.09.2007.

Предлагаме професионална доставка на медицински изделия, продукти за грижа за пациента, защитни облекла, медицинска апаратура, гаранционен и извън гаранционен сервиз от отлични обучени професионалисти -  сервизни инженери. Доставяме оригинални резервни части, директно от производителите. Имаме организирана и добре поддържана складова база.

ГЮС ООД е българска фирма основана през 1990 г., регистрирана съгласно Търговския закон под № 3321, том 77, стр. 88, фирмено дело № 6804 / 1990 г. в Софийски градски съд. След създаването на търговския регистър е пререгистриана в Агенцията по вписванията. ЕИК на ГЮС ООД е 010277348, а данъчната регистрация е BG 010277348.

Дейността започва с две направления: проектиране и търговия.

Направлението търговия започва през 1990 г. със сделки в различни области. В момента се занимава изключително с търговия на едро с медицински изделия, апаратура и сервиз. 

Направлението проектиране съществува до 2005, когато се пенсионират съдружниците занимаващи се с тази дейност.

През 2006 г. ГЮС ООД е внедрило и работи по система за контрол на качеството, отговаряща на стандарта ISO 9001. През 2012 г. внедрява и разширените изисквания на ISO 13485 за медицински изделия, а през 2013 и стандарта за качество на преводачески услуги ISO 15038, заменен през 2016 г. от ISO 17100.

От създаването си до сега фирмата е изцяло частна собственост. В момента е притежание по равно на Карл Смилов и Станислава Смилова.

Фирмата се ръководи от двамата собственици, които я представляват заедно и поотделно. И  двамата са съдружници от създаването на фирмата и имат над 20 годишен опит в ръковоството и управлението.

Средния оборот за последните три години е 2,5 милиона лева годишно.

Екипът на фирмата, формиран трудно през годините, работи перфектно и взимозаменяемо.  

Търговците са готови да направят всичко необходимо за клиентите.

Сервизните инженери реагират своевременно на всички възникнали въпроси и проблеми с апаратурата и помагат при експлоатацията и обучението на персонала.

Главна цел в политиката на фирмата е чрез гъвкав и индивидуален подход към клиентите да задоволява качествено всичките им изисквания. Това е основата на всички действия за подобряване на обслужването на клиентите.