История

ГЮС ООД е българска фирма основана през 1990 г., с ЕИК 010277348, и ДДС регистрация BG 010277348. Дейността започва с две направления: проектиране и търговия. Направление търговия започва през 1990 г. със сделки в различни области. В момента извършва предимно търговия на едро с медицински изделия, апаратура и сервиз. Направлението проектиране съществува до 2005, когато се пенсионират съдружниците занимаващи се с тази дейност. През 2006 г. ГЮС ООД е внедрило и работи по система за контрол на качеството, съгласно стандарта ISO 9001. През 2012 г. внедрява и разширените изисквания на ISO 13485 за медицински изделия, а през 2013 и стандарта за качество на преводачески услуги ISO 15038, заменен през 2016 г. от ISO 17100.