NIOX VERO FeNo тест и nNo тест

BGN0.00

NIOX VERO
OR
Details

NIOX VERO

  • Монитор за измерване на азотния окис в издишания въздух
  • FeNO тест
  • nNo тест
Additional Information

SKU 12-1100
Manufacturer CIRCASSIA