Vitalograph Pneumotrac

BGN0.00

Vitalograph Pneumotrac
OR
Details

  • Vitalograph Pneumotrac
  • Съвременен копютърен спирометър с Флайш технология
  • Кардио-респираторен софтуер
  • Измерва над 50 избираеми параметъра
  • 6 минутен функционален тест, със COPD оценка
Additional Information

SKU 77700
Manufacturer No